14 Temmuz 2014 Pazartesi

Yulgang 2 – Resmi Oyun Kuralları ve Ceza Tablosu


1. Yulgang 2 kullanıcıları, Yulgang 2 Oyun Kuralları’nı bilmekle yükümlüdürler. Tüm Yulgang 2 kullanıcılarının Yulgang 2 Oyun Kuralları’nı okuyup kabul ettikleri varsayılır. Oyuna yeni kayıt yaptırmış olmak ya da kurallardan haberdar olmamak, kuralları ihlal etmek için geçerli bir neden değildir.

2. Yulgang 2 ile ilgili resmi duyurular Yulgang 2 Yönetimi tarafından ilk kanal olarak resmi Yulgang 2 Forumundan ve oyun içinden yapılır. Bu duyurular ayrıca, Yulgang 2’nin resmi Facebook ve Twitter sayfaları üzerinden de yapılabilir. Tüm oyuncular resmi Yulgang 2 duyurularını bilmek ve takip etmekle yükümlüdürler.

3. Yulgang 2 Oyun Kuralları’nın açıklık kazandıramadığı özel durumlarda; kullanıcılar Yulgang 2 yönetimini bilgilendirmeli ve bu konuda bir açıklama yapılana kadar beklemelidir. Bu tür durumların ortaya çıkması ve yeni bir kural değişikliğine ihtiyaç duyulması halinde, Yulgang 2 Oyun Kuralları’nda gerekli değişiklikler en kısa sürede yapılır.

4. Yulgang 2’nin dili Türkçe’dir ve kullanıcılardan Türkçe’yi uygun bir şekilde ve kurallara uygun olarak kullanmaları beklenmektedir. Yulgang 2 içinde bulunan sohbet alanlarında Türkçe olmayan ve/veya anlamsız kelimeler kullanmak yasaktır. Oyun terimleri, İngilizce kullanımı standart hale gelmiş kelimeler, şarkı sözleri, oyuncu isimleri ve bunlar gibi benzeri durumlar yöneticiler tarafından kapsam dışı bırakılmıştır.

5. Yulgang 2 Yönetimi, Türkçe bilmeyen ve kullanamayan oyuncuların oyuna erişimini engelleme hakkını saklı tutar.

6. Yulgang 2’de kullanıcılar, Yulgang 2 Yetkilileri tarafından gönderilen mesajlara anlık olarak cevap vermekle yükümlüdürler.

7. Yulgang 2 ile herhangi bir şekilde ilgisi olan/olabilecek konulardan ortaya çıkan, gerçek hayata yönelik her türlü tehdit, şantaj ve ima Yulgang 2’den süresiz olarak hesap engellenmesiyle sonuçlanabilir.

8. Yulgang 2’de her hesap tek bir kullanıcı tarafından kullanılabilir. Hesap paylaşımı yaptığı tespit edilen ve bu olaya karışan kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

9. Yulgang 2’de hesap/karakter satışı ve takası yasaktır. Hesap satışı/takası yapılan hesaplar süresiz olarak kapatılacaktır.

10. Yulgang 2’de eşyaların gerçek para ya da gerçek paraya dönüştürülebilecek para birimi karşılığında satılması yasaktır. Eşya satışı yaptığı tespit edilen ve bu olaya karışan kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

11. Yulgang 2’de oluşturan her hesap Yulgang 2 mülkiyeti altındadır. Yulgang 2 Yönetimi, gerekli gördüğünde herhangi bir hesabı, bilgi vermeksizin kapatma, askıya alma gibi işlemler yapmakta hakkını saklı tutar.

12. Yulgang 2’de başka bir kullanıcının hesabını herhangi bir yolla ele geçiren kullanıcıların tespiti halinde ilgili kullanıcıların hesabı/hesapları süresiz olarak kapatılır.

13. Yulgang 2’de oyun açıkları (bug) ve hile kullanımı yapılması ya da paylaşılması yasaktır. Yulgang 2 kullanıcıları, oyun açıkları (bug) ve hile ya da kullanımını tespit etmeleri halinde bunu, Yulgang 2 Destek Sistemi üzerinden bildirmekle yükümlüdürler. Her ne şekilde ya da nedenden olursa olsun oyun açıkları (bug) ve hile kullanımı yaparak, haksız kazanç elde eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılır.

14. Yulgang 2’de, Yulgang 2 Forum ve Destek Sistemi üzerinden kural ihlali yapan kullanıcılara, gerekli görüldüğü takdirde Yulgang 2 Yönetimi tarafından oyun hesaplarına da ceza verilebilir.

15. Yulgang 2’de, Yulgang 2 Yetkililerini tehdit etmek, şantaj yapmak, küfür ve hakaret etmek yasaktır. Bu kuralı ikinci kez ihlal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

16. Yulgang 2’de küfür/hakaret, ırkçı/siyasi/ideolojik söylemler, kötü alışkanlıklara özendirici ifadeler, kaba/argo tabirler kullanmak, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı davranışlarda bulunmak yasaktır.

17. Yulgang 2’de kullanıcı/klan isimleri; kişilere ve kurumlara özel koruma altında olan isimler, Yulgang 2 Yönetiminde bulunan ve daha önce bulunmuş kişilerin isimleri ve madde 15’de belirtilen durumlara aykırı isimler olamaz. Bu gibi durumlarda Yulgang 2 Oyun Yönetimi ilgili karakterleri oyundan hiçbir uyarıda bulunmaksızın süresiz uzaklaştırabilir.

18. Yulgang 2’de; Toyo Games’e ait olmayan herhangi bir kurum veya kuruluşun, markanın veya ürünün, çıkar amacı olsun ya da olmasın reklamını ve paylaşımını yasaktır. Bu kuralı üçüncü kez ihlal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

19. Yulgang 2 Sunucuları’nda herhangi bir nedenden meydana gelebilecek problemlerden olumsuz etkilenen, kayba uğrayan oyuncular; zararlarının karşılanmasını, hesaplarının/sunucuların önceki haline getirilmesini talep edemez.

20. Yulgang 2 ile ilgili olarak yaşanabilecek sorunların çözümünde; Yulgang 2 Oyun Kayıtları esas alınır.

21. Yulgang 2 Oyun Yönetimi gerekli gördüğü takdirde uyarı vermeksizin ceza verebilir ve/veya verilmiş ceza sürelerini değiştirebilir.

22. Herhangi bir nedenden ortaya çıkabilecek hukuki durumlarda oyuncunun Yulgang 2 hesabı hukuki süreç tamamlanıncaya kadar kapatılabilir.

23. Hesap Güvenliği, Etkinlik ve Destek Sistemi Kuralları, Yulgang 2 Oyun Kuralları’ndan ayrı olarak belirtilmiştir.

24. Yulgang 2 Oyun Kuralları‘nı değiştirme yetkisi Yulgang 2 Yönetimi’ndedir. Yulgang 2 Yönetimi; Yulgang 2 Oyun Kuralları’nı uygular ve gerekli görülen durumlarda haber vermeksizin Yulgang 2 Oyun Kuralları üzerinde değişiklik yapabilir.

Yulgang 2 – Hesap Güvenliği
1. Yulgang 2 hesabınızın güvenliği kullanıcıya aittir. Hesap bilgilerinizi, şifrenizi, e-mail adresinizi ve bunlar gibi kişisel bilgilerinizi kimse ile paylaşmayınız.

2. Yulgang 2 Yönetimi, her ne şekilde olursa olsun bir başkası tarafından ele geçirilen hesaplar ve bu durumdan kaynaklanan zararlar ile ilgili her hangi bir sorumluluk kabul etmez, kaybedilen eşya, karakter ve hesapları geri iade etmez ve zararları karşılamaz.

3. Hesabınıza başka birinin erişip, sizin karakterinizle Yulgang 2 Oyun Kurallarını ihlal etmesi durumunda ceza alabilirsiniz.

4. Yulgang 2 Yönetimi ve yöneticileri oyun içinden “ASLA” hesap bilgilerinizi istemez. Yulgang 2 kullanıcıları, karşılaştıkları bu ve benzeri durumları, Yulgang 2 Destek Sistemi üzerinden bildirmekle yükümlüdür.

5. Yulgang 2 Yönetimi kişisel gizliliğinize önem verir ve yasal yollar dışında 3.kişi ve kurumlarla hesap bilgilerinizi paylaşmaz.Yulgang 2 – Etkinlik1. Yulgang 2’de kullanıcıların katılabildiği çeşitli etkinlikler düzenlenir ve bu etkinlikler Yulgang 2 Resmi Forumundan ve Facebook/Twitter sayfalarından duyurulur. Etkinliklere katılmak isteyen kullanıcılar Yulgang 2 Resmi Forumundan ve Facebook/Twitter sayfaları üzerinden etkinlik duyurularını takip etmekle yükümlüdürler.

2. Yulgang 2’de düzenlenen her etkinlik için belirlenen kurallar ve etkinlik süreleri vardır. Yulgang 2 Yönetimi gerekli durumlarda haber vermeksizin Etkinlik Kurallarında değişiklik yapabilir.

3. Yulgang 2’de Etkinlik Kurallarına uymayan oyuncular tüm etkinliklerden belirli sürelerce diskalifiye edilebilir.

4. Yulgang 2’de Etkinlik ödülleri ile ilgili talep ve itirazlar etkinlik bitiminden sonra 3 gün içerisinde yapılmalıdır. 3 günden sonra yapılan talep ve itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.Yulgang 2 – Destek Sistemi 1. Yulgang 2 Destek Sistemi, Yulgang 2 kullanıcılarının, yaşadığı her türlü sorunu, problemi, şikayeti ve benzer durumlar ile ilgili Yulgang 2 Yönetimi ile paylaşacağı ve çözüm arayacağı tek resmi iletişim kanalıdır.

2. Yulgang 2’de Destek Sistemi üzerinden bildirilmeyen sorun ve problemlerin çözümü ile ilgili olarak Yulgang 2 Yönetimi hiçbir sorumluluk kabul etmez.

3. Yulgang 2’de kullanıcılar; Destek Sistemi üzerinden bildirimde bulunurken, sorunlarını net ve açık bir şekilde ifade etmek, sorununun çözümüne dair gerekli tüm bilgi ve detayları vermek, gerekli ise ilgili dosya ve ekran görüntülerini eklemek, Yulgang 2 Destek Sisteminden gelen her türlü yönlendirmeyi gerçekleştirmek ile yükümlüdürler.

4. Yulgang 2 Yönetimi, Destek Sistemi üzerinden yapılan bildirimlere en geç 24 ila 48 saat arasında cevap vermekle yükümlüdür. Cevap verilmesi sorununuzun çözüldüğü anlamına gelmez. Bazı durumlarda sorunların çözümü uzun süreler almakla birlikte Yulgang 2 Yönetimi en hızlı şekilde bildirilen sorunları çözüme ulaştırmaya çalışır.

5. Yulgang 2’de kullanıcılar; Destek Sistemi üzerinden başka oyuncuları şikâyette bulunurken, şikâyet konusu delilleri (Ekran Görüntüsü) sunmakla yükümlüdür. Herhangi bir delil sunmaksızın yapılan şikâyetler geçersiz sayılacaktır. Şikâyette bulunurken dikkat edilmesi gereken konular aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.


a. Şikayet için delil olarak sunulan ekran görüntüsü 3 günden eski olmamalıdır. Yulgang 2 Yönetimi, 3 gün içerisinde Yulgang 2 Destek Sistemine gönderilmeyen ekran görüntüleri üzerinden işlem yapmaya yükümlü değildir.
b. Gönderilen ekran görüntüsü sizin tarafınızdan ve sizin hesabınızla alınmış olmalıdır. Şikâyette bulunan oyuncu tarafından alınmamış ekran görüntüleri işleme alınmayacaktır.
c. Gönderilen ekran görüntülerinin, Yulgang 2’nin orijinal dosya klasörü içinden (Örnek: D:\Toyogames\Yulgang2\ScreenShot) alınması gerekmektedir. Orijinal klasörden alınmayan ekran görüntüleri işleme alınmayacaktır.
ç. Gönderilen ekran görüntülerinin yanı sıra, ekran görüntüsü ile aynı isimde fakat *.yg2 uzantısında olan dosyanın da Yulgang 2 Destek Sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Bu dosyanın gönderilmediği bildirimler için işlem yapılmayacaktır.
d. Gönderilen ekran görüntüleri oyun içerisinden alınmalıdır. Skype, Facebook, Twitter vb. sosyal platformlar üzerinden yapılan konuşmalar şikâyet edilemez ve cezaya tabi tutulamaz.
e. Yulgang 2 Yönetimi veya bir oyuncuyu şikayet ederken, gerekli delillerin sunulması esastır. Ekran görüntüsü olmaksızın yapılan şikâyetler geçersiz sayılacaktır ve bu durumun tekrarı halinde uyarı/ceza almanıza neden olabilecektir.
6. Yulgang 2 Yönetimi şikâyet konusu olan, ekran görüntüsü ile desteklenen durumu inceler, gerekli görüldüğü takdirde sistem kayıtları ile karşılaştırır ve ortada ceza verilmesi gereken bir durum olduğu kanaatine varırsa gerekli cezai işlemi uygular.

7. Yulgang 2 Yönetimini aldatmaya, yanıltmaya yönelik sahte ekran görüntüsü gönderen ve/veya şikâyette bulunan kullanıcılar art niyetli olarak kabul edilir, konuyla ilgili hesapları ve/veya tüm hesapları süresiz olarak engellenebilir.

8. Aynı konu ile ilgili birden fazla sayıda bildirimde bulunmak hem sorununuzun çözümünü zorlaştırır hem de art niyetli davranış olarak kabul edilir ve ceza almanıza neden olabilir.Yulgang 2 – Sohbet Sistemi Kullanımı1. Yulgang 2’de, oyun içerisinde sohbet sisteminde nedeni her ne olursa olsun küfür, argo ve hakaret içerikli yazışmak yasaktır.


İlk Ceza : İlgili Hesabın 2 Gün Süre ile Yulgang 2’de Sohbet Erişiminin Engellenmesi
İkinci Ceza : İlgili Hesabın 7 Gün Süre ile Yulgang 2’de Sohbet Erişiminin Engellenmesi
Üçüncü Ceza : İlgili Hesabın 15 Gün Süre ile Yulgang 2’de Sohbet Erişiminin Engellenmesi
Dördüncü Ceza : İlgili Hesabın 30 Gün süre ile Yulgang 2’de Sohbet Erişiminin Engellenmesi
Beşinci Ceza : İlgili Hesabın Süresiz Olarak Yulgang 2’de Sohbet Erişiminin EngellenmesiNot: Yulgang 2 Yönetimi, Sohbet Sistemi Kullanımı ile ilgili cezaları değiştirme ya da sohbet erişimi engellenmesini, Yulgang 2’ye erişim engellenmesi olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Oyuncunun davranışları bu değişiklikte etkendir.

2. Yulgang 2 oyun içi sohbet sistemi üzerinde spam, flood ve reklam yapmak, diğer oyunları överek direkt ya da dolaylı yoldan ilgi çekmeye çalışmak, diğer oyuncuları rahatsız edecek şekilde konuşmak yasaktır.


Direkt reklam yapan oyuncularımız süresiz uzaklaştırma cezası alacaklardır.
Spam, flood ve diğer oyunları överek direkt ya da dolaylı yoldan ilgi çekmeye çalışmak yukarıda bulunan küfür,argo ve hakaret içerikli yazışmalar ile aynı statüde değerlendirilerek ceza uygulanacaktır.

Yulgang 2 – Ceza Tablosu1. Yulgang 2’de, kural ihlalleri sonucunda uygulanan ceza tablosu aşağıda belirtilmiştir. Yukarıdaki kural maddelerinde aksi belirtilmemişse, kural ihlali sonucunda aşağıdaki ceza tablosu geçerli olacaktır.

2. Yulgang 2 Yetkilileri kurallarda belirtilmemiş olsa bile, gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir hesabı geçici ya da kalıcı olarak kapatabilirler.

3. Yulgang 2’de, Yulgang 2 Destek Sistemi ya da Resmi Forum üzerinden kural ihlali yapmış olmanız Yulgang 2 oyun hesabınızın da ceza almasına yol açabilir.

4. Yulgang 2’de, alınan cezalar aynı konudan olmasa bile aşağıda da görüldüğü gibi katlanarak artacaktır. Küfür sebebiyle, hesabı ilk kez 3 gün süre ile kapatılan bir kullanıcı, cezasının bitiş tarihinden itibaren, farklı bir konuda hesabı ikinci kez kapatıldığında alacağı ceza 7 günlük hesap kapatılması olacaktır.

5. Yulgang 2 Yönetimi, verilen cezalarda inisiyatif kullanma hakkını saklı tutar.


İlk Ceza : İlgili Hesabın 3 Gün Süre ile Yulgang 2’ye Erişiminin Engellenmesi
İkinci Ceza : İlgili Hesabın 7 Gün Süre ile Yulgang 2’ye Erişiminin Engellenmesi
Üçüncü Ceza : İlgili Hesabın 15 Gün Süre ile Yulgang 2’ye Erişiminin Engellenmesi
Dördüncü Ceza : İlgili Hesabın 30 Gün süre ile Yulgang 2’ye Erişiminin Engellenmesi
Beşinci Ceza : İlgili Hesabın Süresiz Olarak Yulgang 2’ye Erişiminin Engellenmesi

Kaynak:https://www.yulgang2.com.tr/forum/v/405/yulgang2-resmi-oyun-kurallar-ve-ceza-tablosu/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Facebook Apk indir

Grubunuz ile toplu sohbet yapabilirsiniz.Facebook üzerinden oyunlar oynayın ve arkadaşlarınızla paylaşın. Facebook android apk sayesi...